Welcome to Clement Apartments   Click to listen highlighted text! Welcome to Clement Apartments

regio_2014-2020

Firma S & B COMP SRL a implementat proiectul cu titlul „Construire imobil cu apartamente destinate cazării de scurtă durată, împrejmuire şi racorduri la utilităţi”, cod SMIS 113557, finanțat prin Programul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului a fost revizuită, conform Actului Adițional nr. 1 și a fost de 2.701.865,30 lei, din care valoarea totală contribuţie publică de 1.513.413,97 lei compusă din 1.286.401,88 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) și 227.012,09 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.09.2018. Perioada de implementare a proiectul este cuprinsă între 28.09.2018 și 31.012.2020.

S & B COMP SRL a construit şi dotat o structură de primire turistică cu funcţiune de cazare în regim hotelier, capacitate 32 locuri. Proiectul s-a implementat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Clement Pompiliu, nr. 9. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii economice prin efectuarea de investiţii în infrastructura serviciilor de turism, în vederea dezvoltării sustenabile a societăţii şi a valorificării potenţialului turistic al Regiunii de dezvoltare Nord-Est. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Construcţia unei structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare, capacitate 32 locuri şi înscrierea în circuitul turistic; Crearea a 3 (trei) noi locuri de muncă; Creşterea cifrei de afaceri a companiei, faţă de anul 2016, cu cel puţin 10% în anul al doilea după realizarea investiţiei.

Prin proiect s-au implementat o serie de elemente inovative cum ar fi: sistem de control acces şi automatizare, sistem de producere a energiei din surse regenerabile; sistem de recuperare şi utilizare a apei pluviale; terasa înierbată ca element de eco-inovare. Proiectul asigură respectarea principiilor orizontale ca egalitatea de şanse, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, utilizarea eficientă a resurselor.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

linie-regio

TOP Sari la conținut Click to listen highlighted text!