Welcome to Clement Apartments   Click to listen highlighted text! Welcome to Clement Apartments

În temeiul dreptului UE, protecția împotriva discriminării în domeniul accesului la bunuri și servicii se aplică în conformitate cu Directiva privind egalitatea de gen în accesul la bunuri și servicii.

 Alineatul (13) din preambulul Directivei privind egalitatea de gen în accesul la bunuri și servicii clarifică interzicerea discriminării, prevăzând că se referă la toate bunurile și serviciile „aflate la dispoziția publicului, indiferent de persoana în cauză, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, inclusiv a organismelor publice, și care sunt oferite în afara domeniului vieții private și familiale, precum și tranzacțiile care se derulează în acest cadru”.

Directiva privind egalitatea de gen în accesul la bunuri și servicii face referire, de asemenea, la articolul 57 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

„În înțelesul prezentului tratat, sunt considerate «servicii» prestațiile furnizate în mod obișnuit în schimbul unei remunerații [...]

Serviciile cuprind în special:

(a) activități cu caracter industrial;

(b) activități cu caracter comercial;

(c) activități artizanale;

(d) activități ale profesiilor liberale.”

Conducerea S & B COMP SRL se angajează în respectarea prevederilor legale în domeniul egalităţii de şanse şi al nediscriminării. 

Complexul Clement Apartments are prevăzut un număr de 5 locuri de parcare dintre care 1 loc alocat persoanelor cu dizabilități.

Facilitățile pentru persoanele cu dizabilități includ: rampă de acces în unitatea de cazare, locuri de parcare dedicate, toaletă dedicată (în apartamentele de la parterul clădirii).

Deplasarea în interiorul clădirii este facilă prin:

 • Existența culorilor care contrastează pentru marca zonele din apropierea uşilor
 • Prezența rampelor și a balustradelor

Semnalizarea din interiorul şi din exteriorul clădirii este clară și simplă.

Sunt utilizate simboluri vizuale sau ilustrate precum şi cuvinte

Panourile de informaţii, site-ul de rezervări, broşurile de la facilităţile turistice sunt accesibile prin:

 • Furnizarea de informaţii în alte limbi
 • Folosirea simbolurilor vizuale sau ilustrate,
 • Poziţionarea panourilor de informaţii la o înălţime corespunzătoare

Toaletele sunt accesibile prin:

 • Existența unui număr suficient de grupuri sanitare, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi.
 • Asigurarea accesului direct din dormitoare către grupurile sanitare (o toaletă/o baie (duş) la cel mult 4 beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult 4 beneficiari cu handicap motor).
 • Respectarea dimensiunilor şi a înălţimilor de montaj pentru obiectele sanitare

Procedurile de evacuare în caz de urgenţă iau în considerare nevoile oaspeților prin semnalizarea corespunzătoare a ieşirilor de urgenţă, sisteme de avertizare sonoră, vizuală, iluminat şi colorit corespunzător.

Facilităţile turistice sunt accesibile prin:

 • Dispunerea unor spații de cazare pentru persoane cu dizabilități ;
 • Folosirea simbolurilor vizuale sau pictoriale.
 • Furnizăm informaţii, dacă este necesar, în mai multe formate .
TOP Sari la conținut Click to listen highlighted text!